Den 2. desember 2020 var Lars Erik Kristensen, Chief Scientific Officer på Parker instituttet i København speaker på et møte om bytte av biologiske legemidler innenfor spondyloartritter.

Hadde du ikke mulighet til å delta på dette møtet, kan du se video fra møtet her. I videoen kommer Lars Erik Kristensen inn på behandling og behandlingssvikt innenfor spondyloartritter (SpA). Videoen varer ca. 19 minutter og inneholder data fra blant annet det danske registeret DANBIO, pasientrapporteringsmål (PROM) og behandlingsanbefalinger og guidelines for SpA, herunder ASAS og EULAR.

Møtet ble arrangert og moderert av Novartis Medical Advisor og Associate Professor i revmatologi på Lund Universitetet, Thomas Mandl.

 

 

American College of Rheumatology, oppdaterte retningslinjer ved bytte av behandling

De nye oppdaterte retningslinjene fra American College of Rheumatology (ACR) har fokus på forskjellige behandlingsmåter til pasienter med aksial spondyloartritt som opplever primærsvikt av behandlingen. I denne artikkelen ønsker vi å fokusere på retningslinjene for primær- og sekundærsvikt, samt ta med oss lærdommen fra en nylig publisert artikkel vedrørende bytte av virkningsmekanisme hos pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA).

 

Motivasjonen for å bytte virkningsmekanisme hos pasienter som opplever primærsvikt av behandlingen

Bytte av virkningsmekanisme hos pasienter som opplever primærsvikt av første TNF- α hemmer.

Primær- og sekundærsvikt i behandlingen:

  • Primærsvikt beskrives som ingen effekt eller utilstrekkelig effekt hos pasienter innen de første 3-6 måneder i behandlingen med et biologisk legemiddel.1
  • Noen pasienter har god initial effekt av biologisk behandling som avtar over tid. 1
  • Sekundærsvikt defineres som tap av effekt av biologisk behandling etter 6 måneders behandling.1
  • Behandlingssvikt refereres til manglende respons av behandling, men bivirkninger kan være en primærårsak til bytte av biologisk legemiddel.2

De oppdaterte retningslinjene fra Assessments of Spondyloarthritis International Society (ASAS) fra 2016 og The European League Against Rheumatism (EULAR) inkluderer en anbefaling om bytte til en annenTNF- α hemmer eller til en IL-17 a hemmer ved svikt etter første TNF- α hemmer.3

Videre har ACR nylig oppdatert deres guidelines med anbefalinger til behandlingsanbefalinger for ankyloserende spondylitt (AS) og aksial spondyloartritt (axSpA).

Fra oppdateringen av retningslinjene fremgår det at TNF- α hemmer brukes som det første biolgiske legemiddelet før IL-17A hemmer. Retningslinjene omfatter mer enn 21 nye anbefalinger og er tilgjengelige via linken her. (denne linken fører deg til en tredjeparts hjemmeside)

 


Referanser
  1. Haberhauer G, Strehblow C, Fasching P. Observational study of switching anti-TNF agents in ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis versus rheumatoid arthritis. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2010;160(9–10):220–224
  2. Alexis Jones, Coziana Ciurtin, Mediola Ismajli, Maria Leandro, Raj Sengupta & Pedro M. Machado (2018): Biologics for treating axial spondyloarthritis, Expert Opinion on Biological Therapy, DOI: 10.1080/14712598.2018.1468884
  3. van der Heijde D, et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:978–991.
Rating: 
No votes yet
NO2105261030
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers