Invitasjon til Workshop: 

Bli Trygg På Rygg

Allmennlege Tone C. Giercksky, revmatolog Cybèle Kristo og Fysikalsk medisiner Anne Froholdt har i samarbeid med Novartis Norge AS gleden av å invitere allmennleger i Oslo til en WORKSHOP om ryggsmerte.
 

- Hvordan skille ulike typer ryggsmerte fra hverandre?
- Hvem skal henvises hvor?
- Hva skal gjøres før henvisning?

 

Dato: Torsdag 01. december 2022

Tid: kl 18.00 - 20.00

Sted: Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

 

Klikk her for å registrere! 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.
Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst
rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.

 

Documents: 
Invitatsjon til Bli Trygg på Rygg
PDF icon Last ned
Agendaer 
18.00 - 18.30
Innledning om ryggsmerte
v/Tone Giercksky, Cybèle Kristo og Anne Froholdt
18.30 - 19.50
Workshop
19.50 - 20.00
Oppsummering og spørsmål og svar
20.00
Middag
NO2210254578
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers