Novartis Norge AS are delighted to invite oncologists to a web meeting

Clinical Practice of the Multidisciplinary Team in Treating Patients with Adjuvant Melanoma

Monday 19th September 2022
Live broadcast: 16-17.30 (Finland) / 15-16.30 (Sweden, Norway, Denmark)

With Ass. Prof. Micaela Hernberg from Helsinki University Hospital it is with great pleasure that we can introduce Drs. Paul Nathan and Heather Shaw from Mount Vernon Cancer Centre as speakers at this event. Having worked with a significant number of clinical trials and guidelines in melanoma Drs. Nathan and Shaw also with their clinic represent a patient uptake area of over 3m people.

Through the sharing of clinical practices and specific patient cases the objective of the meeting is to discuss optimal treatment approaches and patient management from the perspective of the full multidisciplinary team.

 

Clinical Practice of the Multidisciplinary Team in Treating Patients with Adjuvant Melanoma

Monday 19th September 2022
Live broadcast: 16-17.30 (Finland) 15-16.30 (Sweden, Norway, Denmark)

 

Virtual meeting

This Speaker Tour will be a virtual meeting, allowing participants to attend from any location. Specific meeting details will be provieded after your registration.

 

Registration

Please register to the meeting, preferably before 15th September 2022, via the link below.

Register here

 

Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med norsk rett, LMIs Bransjeregler og avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. 
Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell utarbeider Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning og vår personvernerklæring finner du her: https://www.novartis.no/personvern-og-gdpr. Ved å melde deg på arrangementet samtykker du til at Novartis kan kommunisere med deg før, under og etter dette arrangementet om innhold og logistikk rundt arrangementet og at deltagerliste vil bli delt med foredragsholder(e) i forkant av møte. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon eller kreve innsyn i opplysninger som er registrert om deg og få dataene slettet ved å sende en epost til [email protected].

Agendaer 
16:00
Welcome and Introduction (M. Hernberg)
16:10-16:50
Clinical Practice at Mount Vernon for treating patients with Stage III Melanoma (P. Nathan and H. Shaw)
16:50-17:25
Panel discussion and Q&A
17:30
Concluding remarks (M. Hernberg)
*Novartis has no influence on the choice of cases
NO2208230009
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers