Novartis Norge AS ænsker med dette å invitere fra region Helse Øst yngre nevrologer og deg som ikke har altfor lang fartstid i faget til kveldsmøte med faglig oppdatering. Tema for dette møte er: Refleksundersøkelse - "refleksologi"- grunnsteinen i nevrologisk undersøkelse. 

Refleksologi-programmet vil bli ledet av overlege Jeanette Koht (OUS), overlege Jannicke Koldeus-Falch (Ahus), lege i spesialisering Silje Holt Jahr (Ahus) og lege Marton König (OUS).

 

 

Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Dato: Tirsdag 18. oktober 2022

Tid: kl. 17.45 - 20.00 

 

 

Meld deg på her

 

 

Etter møtet inviteres møtedeltakerne til bevertning i restauranten/TBD
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2022

 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 2305 2000.
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.
Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.
For digitalt møte: Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.

 

 

Documents: 
Invitasjon til yngre nevrologers forum (YNF)
PDF icon Last ned
Agendaer 
17:45 - 17:50
Velkommen
Roger Lund Jensen, Novartis Norge AS
17:50 - 18:15
DEL 1: Refleksologi – teoretisk gjennomgang
Jeanette Koht, overlege, Oslo Universitetssykehus
18:15 - 18:25
Pause/laginndeling
18:25 - 19:25
DEL 2: Praktisk refleksologi gjennom 4 stasjoner
19:25 - 19:50
DEL 3: Quiz, videoer og spørsmål
Jeanette Koht, Jannicke Koldeus-Falch og Marton König
19:50 - 20:00
Kort fra Novartis
Roger Lund Jensen, Novartis Norge AS
NO2208239685
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers