Novartis Nevroforum

Nye fremskritt og innovasjon innen nevrologi

Dato: Onsdag 8.juni 2022

Tid: 18.00 - 20.10

Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo 

Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere landets nevrologer og nevrologiske sykepleiere til faglig kveldsmøte. I samarbeid med programkomiteen har vi satt sammen et spennende program med følgende hovedtema – nye fremskritt og innovasjon innen nevrologi. Vi legger opp til et interaktivt møte med kasuistikker og korte foredrag. For de som ikke kan være tilstede fysisk, vurderes det å sette opp «satelitter» i noen byer samt streaming.

 

Påmelding:

For påmelding klikk her. Påmeldingsfrist senest innen 3.juni 2022

Håper du har lyst til å delta på et spennende arrangement.

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Novartis Norge AS

Roger Lund Jensen
Key Account Manager
Mobil: +47 40921899
[email protected]

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.
Documents: 
Invitation for virtual meeting neurologists
neuroforum_invitasjon_8_juni_2022_final_hr.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
18.00 - 18.05
Velkommen
Professor og overlege Espen Dietrichs, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
18.05 - 18.30
Genetisk utredning ved nevrodegenerative tilstander
Overlege Inger-Lise Mero, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
18.30 - 18.40
Kasuistikk ved bevegelsesforstyrrelse
Overlege Jannicke Koldeus-Falch, Akershus Universitetssykehus
18.40 - 19.05
Bevegelsesforstyrrelser: diagnostikk og undersøkelse av ataksier - hva kan vi blir bedre på?
Overlege Jeanette Koht, Oslo Universitetssykehus Ullevål
19.05 - 19.25
Pause
19.25 - 19.35
Kasuistikk ALS
Overlege Einar August Høgestøl, Oslo Universitetssykehus Ullevål
19.35 - 20.00
ALS: diagnostikk, oppfølging og muligheter for fremtidig behandling
Overlege Ola Nakken, Akershus Universistetssykehus
20.00 - 20.10
Novartis - nå og fremover
Inge Johansen, Medical Manager MS, Novartis Norge AS
20.10
AVSLUTNING
NO2203292847
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers