Migraine Prevention

More than 3 years clinical experience with CGRP mAbs

 

Delta på møte face to face i:

- Gøteborg

- Helsinki

- Oslo

- Lund 

- Stockholm

- København

 

Eller bli med link via streaming!

 

Møtet har som mål å fortsette å fremme kunnskap innen migreneforebygging og dele kliniske erfaringer. Agendaen er laget i samarbeid med hodepinespesialister. Novartis inviterer nevrologer og andre spesialister og sykepleiere med interesse for migrene.

 

Velkommen til registrering!

Dato:    Tirsdag 31.mai 2022

Tid:      16.00 - 20.00 CET

Sted:    Hotel Continental, Oslo
              Stortingsgata 24/26

Eller motta en lenke til streaming av møtet.

 

Registrer deg her.

Etter registrering vil du motta en bekreftelsesmail. Hvis du skal delta virtuelt, vil du motta en lenke til møtet noen dager før møtedatoen 31. mai. Antall deltakere på stedet er begrenset og oppgis etter påmeldingsdato.

 

Om du har spørsmål, vennligst kontakt:

Gunnar Fredriksen                                                           
Key Account Manager Migraine                                       
Mobile: +47 907 54 331                                                   
[email protected]   

Roger Lund Jensen
Key Account Manager MS
Mobile: +47 409 21 899
[email protected]

                                 

Velkommen!
Novartis Nordic Migraine Team

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.
Ved digital deltakelse; Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.

 

Documents: 
Invitasjon til Nordic Migraine Meeting
invitasjon_til_nordic_migraine_meeting.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
16.00
Velkommen og registrering, lett servering
Anne Christine Poole, allmennlege og daglig leder og medisinsk faglig ansvarlig ved Oslo Hodepinesenter.
16.40 (/STREAMING SESSION in english from Stockholm)
Welcome to Nordic Streaming session, Novartis
Anna Sundholm, MD, PhD, ME Neurology, Karolinska University Hospital
16.45
Long-term efficacy and safety of erenumab in migraine prevention Results from a 5-year clinical trial
Messoud Ashina, Professor of Neurology, Department of Neurology, Danish Headache Center
17.15
Migraine patients in occupational health care – Finnish experience
Markku Nissilä, Neurologist, Director, Chief Physician Terveystalo biobank and clinical trials
17.45
PAUSE
18.00
Hormonal influences in migraine Interactions of oestrogen, oxytocin and CGRP
Lars Edvinsson, Professor of Internal Medicine at Lund University, Professor in Clinical Pharmacology at Copenhagen University
18.30
Modulating (tuning) difficult-to-treat migraine with CGRP monoclonal antibodies – a personal view
Karl Bjørnar Alstadhaug, Consultant neurologist at Nordland Hospital and Professor at the Clinical Institute of Medicine, The Arctic University of Norway
19.00 (/Local Session)
Sammendrag og spørsmål
v/Anne Christine Poole
19.10
Mer enn 3 års klinisk erfaring med CGRP mAbs
v/Anne Christine Poole
19.40
CovaxHEAD studien - Hvor står vi idag?
v/Anne Hege Aamodt, Overlege ph.d., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
20.15
Middag for deltakere
NO2203154060
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers