Biomarkers in MS:Serum

Neurofilament and Beyond

Novartis Norge AS has the pleasure of inviting neurologists to a Nordic webinar with Professor Jens Kuhle 

 

Date: Wednesday Nov 23rd 2022

Time: 15.00 - 16.00

Location: Virtual event. Link for participation is sent before the meeting to registered participants.

 

Registration: Via the following link: Click here!

Registration link and meeting language is English.

 

For questions regarding the meeting, contact [email protected]

The purpose of the meeting is to increase awareness about the potential of serum neurofilament
in the management of MS and give practical tools for interpretation of the assay in clinical
practice. Product information may occur.

This meeting will be recorded.

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.
Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst
rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.
Documents: 
Invitation NeuroTalks
PDF icon Last ned
Agendaer 
15.00
Welcome
Henri Autio, Ph.D., Medical Lead, Novartis Finland
15.00
Serum neurofilament light chain - is it time to redefine treatment target in RRMS?
Professor Jens Kuhle, M.D.Ph.D., Senior Physicain, University Hospital of Basel
15.40
Your questions regarding sNfL answered (Q&A)
16.00
Closing
NO2208251001
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers