Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere sykepleiere med interesse innen nevrologi til sykepleierakademi med tema innen multippel sklerose. Akademiet er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) og vil gi seks godkjente tellende timer til klinisk etterutdanning (godkjent tellende timer forutsetter gjennomføring av både del 1 og del 2). Foreleserne på dette medisinske akademiet er noen av Norges fremste eksperter innen MS-området.

Forkurs: Dette fant sted torsdag 21. oktober 2021, kl. 13.30 - 15.30. For de som ikke hadde mulighet til å delta på dette, vil nytt kurs vil bli satt opp våren 2022.

Del 2 - Hovedkurs: Onsdag 16. februar 2022, kl. 12.00 - 17.15.

Dette vil arrangeres som et fysisk møte ved Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen, men det vil også være mulig å delta digitalt.

Ingen kursavgift.

 

Trykk her for å melde deg på (ekstern link)!

Dersom du opplever problemer ved påmelding, vennligst kontakt Marianne Andressen på e-post: [email protected]
 
Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.
Documents: 
Invitasjon - Medisinsk Akademi Nevrologi og Multippel Sklerose - Del 2
del_2.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
12.00-13.00
Lunsj og velkommen
v/Novartis
13.00-13.15
Introduksjon m/typisk MS-kasuistikk
v/Karl Bjørnar Alstadhaug, MD, PhD – Overlege og professor i nevrologi, Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetet i Troms
13.15-13.30
Global og nasjonal forekomst, samt data fra MS-registeret
v/Prof. Øivind F. Grytten Torkildsen, MD, PhD - spesialist i nevrologi og overlege og Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus
13.30-13.45
Livskvalitet og MS m/typisk kasuistikk
v/Randi Haugstad, MSc – MS-sykepleier, spesialsykepleier, MSc, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS), Haukeland universitetssykehus, Bergen
13.45-13.55
Pause
13.55-14.10
Klinisk presentasjon og diagnostikk
v/Prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
14.10-14.25
Støtte til pasient og pårørende ved diagnose
v/MS-sykepleier Randi Haugstad
14.25-14.40
Arv og miljø (risikofaktorer)
v/Prof. Øivind F. Grytten Torkildsen
14.40-14.55
Sykdomsaktivitet, én eller flere sykdommer?
v/Prof. Øivind F. Grytten Torkildsen
14.55-15.05
Pause
15.05-15.20
Ikke medikamentelle tiltak m/kasuistikk
v/MS-sykepleier Randi Haugstad
15.20-15.50
Sykdomsmodifiserende behandling
v/Prof. Øivind F. Grytten Torkildsen
15.50-16.05
MS-sykepleier sin rolle
v/MS-sykepleier Randi Haugstad
16.05-16.20
Behandlingsstrategier illustrert med kasuistikk(er)
v/Prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
16.20-16.30
Pause
16.30-16.45
Har moderne behandling endret livsutsiktene
v/Prof. Øivind F. Grytten Torkildsen
16.45-17.00
Rehabilitering
v/MS-sykepleier Randi Haugstad
17.00-17.15
Oppsummering (alle)
17.15
Middag for den som ønsker
Randi Haugstad, MSc
Randi er forskningssykepleier ved det ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland universitetssjukehus. Hun har lang erfaring som sykepleier og har spesialkompetanse innen multippel sklerose. Randi er en anerkjent innen miljøet som en veldig god formilder.
Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, PhD
Øivind er professor og overlege ved Universitetet I Bergen. Han er også ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssykehus. Han har doktorgrad i medisin og har forskerinteresser innen autolog stamcelletransplantasjon, biomarkører og miljømessige årsaker til MS. Øivind er en bauta innen nevrologi og MS-forskning i Norge, og en anerkjent foreleser.
Karl Bjørnar Alstadhaug, PhD
Karl Bjørnar er professor ved Universitetet i Tromsø og overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han har en doktorgrad innen migrene. Karl Bjørnar jobber til daglig innen terapiområdene migrene og MS. Han har i tidligere medisinsk akademi fått gode tilbakemeldinger som foreleser av sykepleiere og studenter innen nevrologi. 
NO2108162612 and NO2108162612
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers