Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere sykepleiere til ett to-faset sykepleierakademi innen nevrologi – med tema multippel sklerose (MS). Dette medisinske akademiet er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF), og gir seks tellende timer i klinisk videreutdanning (spesialsykepleie) ved deltakelse i del 1 (høst) og del 2 (vår).

Forkurs (del 1): Torsdag 21. oktober 2021, kl. 13:30 - 15:30 (virtuell undervisning)

Hovedkurs (del 2): Onsdag 16. februar 2022 (undervisning med fysisk oppmøte)

Ingen kursavgift. Nærmere informasjon om program og påmelding kommer senere.

 

En kort biografi av komiteens og foredragsholdernes bakgrunn og kompetanse:

Randi Haugstad, MSc: Randi er forskningssykepleier ved det nasjonale kompetanse-senteret for multippel sklerose ved Haukeland sykehus i Bergen. Hun har lang erfaring som sykepleier og har spesialkompetanse innen multippel sklerose. Randi er en anerkjent innen miljøet som en veldig god formilder.

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, PhD: Øivind er professor og overlege ved Universitetet I Bergen. Han er også ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssykehus. Han har doktorgrad i medisin og har forskerinteresser innen autolog stamcelletransplantasjon, biomarkører og miljømessige årsaker til MS. Øivind er en bauta innen nevrologi og MS-forskning i Norge, og en anerkjent foreleser.

Karl Bjørnar Alstadhaug, PhD: Karl Bjørnar er professor ved Universitetet i Tromsø og overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han har en doktorgrad innen migrene. Karl Bjørnar jobber til daglig innen terapiområdene migrene og MS. Han har i tidligere medisinsk akademi fått gode tilbakemeldinger som foreleser av sykepleiere og studenter innen nevrologi. 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.
Documents: 
Hold av datoen - Medisinsk Akademi Nevrologi og Multippel Sklerose
informasjon.pdf
PDF icon Last ned
NO2106025218
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers