Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere leger og sykepleiere til webinar om brukererfaring, effekt og sikkerhet på Kesimpta (ofatumumab).

 

Tid: Onsdag 4. oktober 2023 Kl. 15:15 - 16:15

Webinar 

 

 

Program:

 

15:15 – 15:30    Effekt- og sikkerhet på Kesimpta (ofatumumab) fra de pivotale fase III-studiene

                          ASCLEPIOS I og II og langtidsdata (ALITHIOS) 

                          v/Marton König, overlege og postdoktor, Oslo Universitetssykehus Ullevål (OUS) 

 

15:30 – 15:45   Brukererfaring med Kesimpta i Sverige 

                          v/Jan Lycke, professor, overlege, Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Gøteborg 

 

15:45 – 16:15    Q&A 

                          v/Trygve Holmøy (moderator), professor, overlege, Akershus universitetssykehus 

 

 

For påmelding til møtet KLIKK HER

 

 

Velkommen til møtet!

 

 

For Kesimpta felleskatalog-tekst KLIKK HER

 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. 
Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00. 
 
 
 
Documents: 
Kesimpta Webinar invitasjon Oslo 4 okt 2023
Invitasjon i pdf
PDF icon Last ned
NO2308314143
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request