Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister. Fokus på komplicerade patientfall

Svenska Huvudvärkssällskapet tillsammans med Novartis har nöjet att bjuda in till en Lipuscertifierad tvådagarsutbildning om huvudvärk.
Huvudvärk är en folksjukdom och en betydande diagnos, men hur tar vi hand om dessa patienter?


PÅMELDING
Meld deg på her


KURSRÅD
Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse;
Lars Edvinsson, Professor MD, Avd Medicin, Inst Kliniska Vetenskaper, LU och SUS, Lund
Mattias Linde, Professor och överläkare i neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk, Norges Teknisk och Naturvetenskapliga Universitet, Trondheim
Ingela Nilsson-Remahl, Docent, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anna Steinberg, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Elisabet Waldenlind, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

FÖRELÄSARE UTÖVER KURSRÅDET
Lisa Arvidsson
, Specialist i neurokirurgi, PhD, Patientflödeschef HC, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Katarina Wide, Docent, överläkare, specialist i barn-och ungdomsneurologi med habilitering, ALB, Huddinge
Kjersti Grøtta Vetvik, Nevrolog, overlege, PhD, Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus, Norge
Henrik Schytz, Associate professor, consultant in neurology, Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet-Glostrup, Danmark
Lars Bendtsen, Associate professor, MD, PhD, Dr Med Sci, Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet-Glostrup, Danmark
Jan Ygge, Professor emeritus i Barnoftalmologi, Karolinska Institutet/S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm


Vid frågor rörande utbildningen kontakta:

Elin Blomgren
Nordic Project Manager Neuroscience
Novartis Sverige AB
Tel: +46 70 889 31 77
E-post: [email protected]

Välkommen!


Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.

Documents: 
invitasjon-huvudvarksallskapet_21-22_oktober.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
9.30-9.50
Registrering och kaffe
9.50-10.00
Ordförande hälsar välkomna
Lars Edvinsson/HV-sällskapet
Posttraumatisk huvudvärk, Moderator Mattias Linde
10.00-10.30
Ihållande huvudvärk efter trauma mot huvudet
Mattias Linde
10.30-11.00
Vad har den senaste forskningen kommit fram till?
Lars Edvinsson
11.00-11.30
Smärta hos neurokirurgiska patienter
Lisa Arvidsson
11.30-11.45
KAFFE
11.45-12.15
Post traumatisk huvudvärk
Henrik Schytz
12.15-13.00
Komplicerade patientfall
Mattias Linde
13.00-14.00
LUNCH
Andra patientgrupper med huvudvärk, Moderator Elisabet Waldenlind
14.00-14.30
Svår huvudvärk/migrän hos barn och ungdomar
Katarina Wide
14.30-15.00
Migrän hos kvinnor
Kjersti Grøtta Vetvik
15.00-15.15
KAFFE
15.15-15.45
Läkemedelsinducerad HV
Anna Steinberg
15.45-16.15
Äldre och huvudvärk
Elisabet Waldenlind
16.15-17.00
Komplicerade patientfall
Elisabet Waldenlind
17.00-17.10
Sammanfattning av dagen
Lars Edvinsson/HV-sällskapet
Andra/atypiska patientgrupper med huvudvärk, Moderator Anna Sundholm
9.00-9.30
Trigeminusneuralgi-fakta och fiktion
Lars Bendtsen
9.30-10.00
Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)
Anna Sundholm
10.00-10.30
KAFFE
10.30-11.15
Ögon och huvudvärk
Jan Ygge
11.15-12.00
Komplicerade patientfall
Anna Sundholm och Maria Lantz
12.00-13.00
LUNCH
Behandling och utvärdering - vikten av strukturerat omhändertagande, Moderator Ingela Nilsson-Remahl
13.00-13.30
Stroke och migrän
Maria Lantz
13.30-14.15
Huvudvärksregistret - CGRP-hämmare 1 år senare
Elisabet Waldenlind
14.15-15.00
Gruppdiskussion kring läkemedelsbehandling vid svår migrän: - Peroral behandling vid migrän – vad/hur väljer vi rätt medicin till rätt patient? - Utvärdering av injektionsbehandlingar - Vad gör vi när vi har provat allt och patienten ställer krav?
Elisabet Waldenlind, Ingela Nilsson-Remahl, Anna Steinberg, Anna Sundholm och Mattias Linde
15.00-15.20
KAFFE
15.20-16.00
Gruppredovisning
16.00-16.15
AVSLUTNING
Ingela Nilsson-Remahl
NO2107013250
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers