Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Tid: Torsdag 25. april 2024 kl. 19.00 

Sted: Golden Age Hotel, 57 Michalakopoulou Street, Møterom Syrene I 

 

Møteleder: Jostein Grimsmo, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, forsker og overlege i hjerterehabilitering ved Lovisenberg Rehabilitering, Cathinka Guldbergs sykehus 

 

Novartis Norge ønsker å invitere leger, sykepleiere og forskere, som deltar på ESC Preventive Cardiology kongressen i Athen, til et kveldsmøte med fokus på forebyggende kardiologi og norsk forskning. 

 

 

Påmelding:

 

Påmeldingsfrist senest innen 27. mars 2024. Håper du har anledning til å delta. 

 

For påmelding KLIKK HER 

 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv. 
Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med norsk rett, LMIs Bransjeregler og avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. 
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell utarbeider Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning og vår personvernerklæring finner du her: https://www.novartis.no/personvern-og-gdpr. Ved å melde deg på arrangementet samtykker du til at Novartis kan kommunisere med deg før, under og etter dette arrangementet om innhold og logistikk rundt arrangementet og at deltagerliste vil bli delt med foredragsholder(e) i forkant av møte. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon eller kreve innsyn i opplysninger som er registrert om deg og få dataene slettet ved å sende en epost til [email protected]
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. 

 

 

 

Documents: 
invitasjon_til_fagmote_og_posteraften_25._april_2024.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
19.00
Møtestart – velkommen
ved Novartis
19.10
Velkommen
ved møteleder
19.15
Implementering av anbefalte LDL-c nivåer - hvordan ligger vi an?
ved Anne Grete Semb, Seniorforsker, overlege i kardiologi, leder for Forebyggende hjerte-revma-klinikken, Diakonhjemmet Sykehus
19.45
Pause
19.55
Posterpresentasjon 1
20.10
Posterpresentasjon 2
20.25
Posterpresentasjon 3
20.40
Oppsummering og avslutning
ved møteleder
NO2403146383
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request