Novartis are pleased to invite cardiologists, nurses and other specialists working within heart failure to a Nordic digital meeting. The topic for this meeting is reverse cardiac remodelling and impact on cardiac structure and pumping function for HFrEF patiens. Speaker Professor Dr. James L. Januzzi (Professor of Medicine at Harvard Medical School) will share learnings from PROVE-HF and give his view on HF treatment today.

 

Sted: Webcast, link will be sent out before meeting 

Dato: 27.04.2021

Tid: 16:00-17:00

 

Register here

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.

 

Felleskatalogen

Documents: 
CardioCast
invitation.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
16:00-17:00
Welcome and introduction
Learnings from Prove-HF
Professor Dr. James L. Januzzi, Massachusetts General Hospital, Professor of Medicine at Harvard Medical School
Questions, discussion and summary
Closing
NO2103025881
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers