Hjertesvikt behandling. Fra optimal medisinsk behandling til mekanisk støtte og hjertetransplantasjon.

Novartis Norge AS har gleden av å invitere kardiologer, sykepleiere og andre spesialister som arbeider innen hjertesvikt til digitalt møte.

Temaet for dette møtet er Hjertesvikt behandling. Fra optimal medisinsk behandling til mekanisk støtte og hjertetransplantasjon og foredragsholder er overlege dr.med og kardiolog Einar Gude, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 

Sted: Webcast, link blir sendt ut før møtet

Dato: 14.06.2022

Tid: 17:00-17.45

 

Meld deg på her

Påmeldingsfrist senest 10. juni 2022

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.

 

Felleskatalogen

Documents: 
Invitasjon til CardioCast 14. juni
PDF icon Last ned
Agendaer 
17.00 - 17.05
Velkommen
v/ Arvid Solli, Novartis Norge AS
17.05 - 17.35
Hjertesvikt behandling. Fra optimal medisinsk behandling til mekanisk støtte og hjertetransplantasjon
v/overlege dr.med og kardiolog Einar Gude, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
17.35 - 17.45
Diskusjon og oppsummering
Overlege dr.med og kardiolog Einar Gude
Overlege dr.med og kardiolog Einar Gude. Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet er en av de fremste i Norge innen feltet palliasjon og mekanisk støtte til pasienter med hjertesvikt. Han er også en mye brukt foreleser rundt dette temaet i regi av NCS.
NO2203175793
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers