Optimalisert behandling under hjertesviktinnleggelse -we can do more!

Novartis Norge AS har gleden av å invitere kardiologer, sykepleiere og andre spesialister som arbeider innen hjertesvikt til digitalt møte.

Temaet for dette møtet er optimalisert behandling under hjertesviktinnleggelse og foredragsholder er konstituert overlege og førsteamanuensis Peder L. Myhre fra AHUS.

 

Sted: Webcast, link blir sendt ut før møtet

Dato: 14.02.2023

Tid: 17:00-17.45

 

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist senest 10. januar 2023

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.

 

Felleskatalogen

Documents: 
Invitasjon til CardioCast 14. feb
PDF icon Last ned
Agendaer 
17.00 - 17.05
Velkommen
v/ Arvid Solli, Novartis Norge AS
17.05 - 17.35
Optimalisert behandling under hjertesviktinnleggelse - we can do more!
v/konstituert overlege og førsteamanuensis Peder L. Myhre,Akershus universitetssykehus HF
17.35 - 17.45
Diskusjon og oppsummering
Konstituert overlege og førsteamanuensis Peder L. Myhre,Akershus universitetssykehus HF
Peder L. Myhre er konstituert overlege på Hjerteavdelingen ved Akershus Universitetssykehus og førsteamanuensis ved Unvierstitetet i Oslo. Hans forskning og kliniske virksomhet er hovedsakelig relatert til hjertesvikt, og har flere pågående nasjonale og internasjonale hjertesviktprosjekter.
NO2211240650
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers